a.i. business method

Metodologia per ajudar a definir l’estratègia en Intel·ligència Artificial

Metodologia per ajudar a definir l’estratègia en Intel·ligència Artificial

La IA és una nova forma tecnològica de resoldre els problemes.

La i.a. no afronta els problemes racionalment, busca patrons.

Millora a mida que passa el temps.

Resol problemes que fins ara no eren resolubles racionalment.

També resol millor els problemes extremadament complexos.

Resol de manera diferent, problemes diferents.

La IA és una nova forma tecnològica de resoldre els problemes.

Resol de manera diferent, problemes diferents.

 Problemes que resol la IA

aibiz divideix els problemes que pot resoldre la i.a. en 3 grups.

Entendre

Speech to text, OCR, Natural Language Understanding, Visió per computació, etc… són la clau per resoldre el problema.

Complexitat

Solen ser problemes molt treballats, estudiats i comuns a moltes empreses. Els grans fabricants hi estan posant focus i comencen a oferir solucions verticals.

Intuïció

Són els grans desconeguts, molt poc treballats a nivell informàtic per la impossibilitat de raonar-los.
La seva resolució genera grans oportunitats de creixement.

Amb aibiz estimulem la creativitat per trobar aquests problemes i començar a aplicar la IA per resoldre’ls.

Amb aibiz, en 3 passos aconseguiràs detectar i posar en valor la IA del teu negoci.

discovery

50 cartes

Dissenyades a partir de més de 150 casos d’ús de la intel·ligència artificial.

canvas

Canvas de la IA

Basat en l’exitós Canvas Business Administration, ara hem generat una plantilla que ens permet modelar la IA del negoci.

strategy

La estratègia

Aquest és el resultat final de la metodologia: el document estratègic sobre IA del teu negoci.

En que consisteix una dinàmica aibiz?

discovery
canvas

1 jornada de 4h presencial

On es treballa en grup multidisciplinar el descobriment i l’anàlisi a nivell de negoci de la IA

strategy

Document estratègic IA

Desenvolupament de la estratègia de la empresa en IA a partir del nostre coneixement i dels resultats de la jornada.

IT Partners